Ruszyły prace budowy sieci gazowniczej w gminie Borki

Borki, dnia 5 marca 2020 r.

 WAŻNY KOMUNIKAT !

 W związku z trwającymi pracami budowy sieci gazowniczej
w gminie Borki, Wójt zaprasza osoby, zainteresowane podłączeniem do sieci gazowej, do złożenia wniosków.

Etap I – złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia
 w terminie do końca marca – miejscowość Borki. O dalszych etapach inwestycji obejmującej kolejne miejscowości będziemy informować w miarę postępu prac Inwestora.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Borki,
ul. Wojska Polskiego  41, 21-345 Borki, w godzinach pracy Urzędu
w pokoju nr 8.

Więcej informacji oraz wnioski online:

Wzór – istniejące przyłącze gazowe
https://www.psgaz.pl/documents/21201/33794/Przykad+-+konieczno%C5%9B%C4%87+budowy+nowego+przy%C5%82%C4%85cza/66941b35-0c57-4def-9853-2c2c077e8fae

Wniosek o określenie warunków – odbiorcy instytucjonalni https://www.psgaz.pl/documents/21201/474075/Wniosek+o+okre%C5%9Blenie+warunk%C3%B3w+przy%C5%82%C4%85czenia+dla+grupy+przy%C5%82%C4%85czeniowej+B+podgrupy+I/6794fbbc-1c40-4e7e-b4af-2885d5e1d0c1

Wniosek o określenie warunków przyłączenia – odbiorcy indywidualni
https://www.psgaz.pl/documents/21201/474075/Wniosek+o+okre%C5%9Blenie+warunk%C3%B3w+grupy+A+i+B+podgrupy+II/5416cb2f-b77f-4f29-b4cf-8e939a7e9287

Więcej informacji:
https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej