Ruszył Projekt ” Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”

Do 28 lutego można składać wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”, którego operatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 5.000 zł.

Program adresowany jest do:
– młodych organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych,
– grup samopomocowych.

Szczegóły pod adresem:

http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2016,69