Ruszają konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Borki na lata 2016-2022

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Borki na lata 2016-2022, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat naszej gminy, jej wad i zalet, dobrych i złych stron. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami. Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy składać do 15 października 2015 r. osobiście w Urzędzie Gminy Borki, pocztą na adres Urząd Gminy Borki, ul. II Armii WP 41, 21-345 Borki, lub wysłać na adres mailowy: borki@borkiradzynskie.pl

ANKIETA konsultacje społeczne

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie!