Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.