Identyfikacja i rejestracja zwierząt

1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz.

Rozporządzenie określa:
👉 sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
👉 wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
👉 zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.
Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.
Jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do Portalu IRZplus i dokonuje
za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji (uznaje się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej).
Posiadacz zwierzęcia prowadzący księgę rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej, jest obowiązany przechowywać księgę rejestracji przez okres 3 lat
od dnia uzyskania dostępu do Portalu IRZplus i rozpoczęcia dokonywania wyłącznie
za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń.
Więcej informacji
na stronie ARiMR: https://bit.ly/2FbRmLJ