Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu. Szczegóły w komunikacie poniżej