Rozliczaj PIT w Gminie Borki

Mieszkańcy Gminy Borki

Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT. Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych w około 38% trafiają do budżetu gminy, w której są Państwo zameldowani lub wskażą jako miejsce zamieszkania.

Jeżeli gmina Borki jest miejscem, w którym chcesz żyć bezpiecznie i wygodnie, rozlicz PIT w swojej gminie. W ten sposób przekażesz część swojego podatku na jej rozwój.

Twój podatek ma wpływ na polepszenie warunków Twojego życia- budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, budowę domów kultury, unowocześnienie szkolnictwa oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Nie musisz być zameldowany w gminie Borki, by część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy na pierwszej stronie części B zeznania podatkowego wpisać faktyczny aktualny adres zamieszkania, oraz dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZPA-3.

Pragnę podziękować, że wybrali Państwo gminę Borki na miejsce swojego zamieszkania. Gmina Borki jest naszą wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak się będzie rozwijać.

Z wyrazami szacunku

pplk rez. Radosław Sałata

Wójt Gminy Borki