RAFAŁKI BIZNESU II Forum Przedsiębiorczości za nami

5-go czerwca w Sitnie odbyły się Rafałki Biznesu – II Forum Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane w celu integracji i wspierania lokalnych przedsiębiorców oraz zachęcania do podejmowania działalności na własny rachunek.

Celem forum jest pomoc lokalnym przedsiębiorcom, pokazanie nowych rozwiązań, a także spotkanie z innymi przedsiębiorcami. Chcemy dać narzędzia, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie. Zapraszamy także ciekawych prelegentów, a także dzięki ankiecie sprawdzamy czego przedsiębiorcy oczekują na przyszłość i jakie tematy powinniśmy poruszać” mówi Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, pomysłodawca imprezy.

Tematem przewodnim tegorocznego forum były fundusze na start i rozwój biznesu. Prelekcje wygłosili specjaliści z instytucji, które na co dzień pomagają przedsiębiorcom pozyskiwać pieniądze. Olga Śniadecka z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawiła możliwości wsparcia działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, a w tym na: udział w targach i misjach, badania celowe, poprawianie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, produkcji energii z OZE, wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw i in.

Z wystąpienia Danuty Sulowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego uczestnicy forum dowiedzieli się o szerokim wachlarzu usług doradczych oferowanych przez Biznes Lubelskie oraz programach, w których mogą uczestniczyć przedsiębiorcy.

Oddzielna prelekcja była dedykowana rolnikom chcącym rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Dr Magdalena Kot z Biura Wsparcia Inwestycyjnego lubelskiej ARiMR zaprezentowała możliwości wsparcia w ramach PROW 2014–2020, m.in. premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, dotacje na tzw. małe przetwórstwo i handel produktami rolniczymi oraz na rozwój usług rolniczych.

Gościem specjalnym forum był zawodowy mówca biznesowy, autor kilku książek oraz wielu artykułów Szymon Kudła, który wystąpił z wykładem motywacyjnym. Zapraszając Prezes Zarządu LGD Zapiecek w Radzyniu Podlaskim Katarzynę Krupską-Grudzień z wykładem na temat stresu, organizatorzy zwrócili uwagę przedsiębiorców na znaczenie aspektów psychologicznych w miejscu pracy.

Tegoroczna edycja Rafałków Biznesu przyciągnęła ponad 50 lokalnych przedsiębiorców. Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. Gośćmi wydarzenia byli m. in. burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, wicestarosta radzyński Jarosław Ejsmont, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim Anna Ilczuk, Cezary Borowski oraz Mariusz Minakowski z Fundacji Edtech Hub Accelerator w Warszawie oraz wójtowe sąsiednich gmin z delegacjami przedsiębiorców.

O naszym wydarzeniu przeczytasz także (kliknij):

https://bit.ly/31iZXUN

https://bit.ly/2Ir6CUb

https://bit.ly/2XERyZz

Fot. GOKiS