Regionalne Konsultacje, Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich