Rafałki. I Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych

RAFAŁKI. I Konkurs Modeli Plastikowych i Kartonowych

Zapraszamy modelarzy do udziału w Konkursie Modeli Plastikowych i Kartonowych „Rafałki” o Nagrodę/Puchar Wójta Gminy Borki. Konkurs odbędzie się w dniach 10-11.02.2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach, przy ul. Wojska Polskiego 25.

Celem konkursu jest popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu; kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej; kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy; zainteresowanie historią oraz wymiana doświadczeń modelarskich.

Konkurs przeznaczony jest dla modelarzy indywidualnych jak i dla klubów modelarskich. Modelarz ma prawo wystawić dowolną ilość modeli z tym że do konkursu wystawia maksymalnie 2 modele w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą ilość modeli może to zrobić poza konkursem.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
– młodzik do 13 lat,
– junior 13-18 lat,
– senior powyżej 18 lat.

Modele należy zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 28.01.2018 r. (wkrótce podany zostanie link do zgłoszeń). Wszyscy chętni którzy nie zdążą zarejestrować się przez elektroniczny system zgłoszeń będą mogli dokonać rejestracji w dniu 10.02.2018 r. do godziny 14:00 na miejscu u organizatorów.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek od Wójta Gminy Borki: w grupie wiekowej do 13 lat otrzyma medal oraz dyplom, a w grupie wiekowej junior oraz senior przewidziane są statuetki „Rafałków” za miejsca I – III.

Program Konkursu:

10.02.2018 (Sobota)
9:00-14:00 – przyjmowanie modeli, rejestracja ostatnich uczestników
10:00 – wystawa dostępna dla zwiedzających
12:00 – Planowany wyjazd do Dęblina DO Muzeum Sił Powietrznych
16:00-19:00 – ocena modeli

11.02.2018 (Niedziela)
10:00 – wystawa dostępna dla zwiedzających
14:00-15:00 – rozdanie nagród i zakończenie konkursu

Organizatorami imprezy są: Gmina Borki, Zespół Placówek Oświatowych w Borkach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Link do rejestracji: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLn3MaoFkKKSZJApZlptOp9gS96Yy3y7xJImJHe8klWnDLqA/viewform

Noclegi:
Hotele Radzyń Podlaski
Hotel Manhatan ul. Warszawska 37 tel 83 3522780 ilość miejsc 19
Hotelik Gościnny ul. Armii Krajowej 8 tel 83 3522031 ilośc miejsc 38
Hotelik Niedźwiadek ul. Traugutta 1a tel 83 3520547 ilość miejsc 26
Kock
Hotel President ul. Piłsudskiego 19 tel 510764779
Stacja Paliw SHELL Motel tel 83 3527279 ilość miejsc 10

REGULAMIN:

„RAFAŁKI”
KONKURS MODELI PLASTIKOWYCH i KARTONOWYCH
w BORKACH
o Nagrodę/Puchar Wójta Gminy Borki
R E G U L A M I N
1. MIEJSCE KONKURSU i TERMIN
Konkurs odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach ul. Wojska Polskiego 25 w dniach 10-11 lutego 2018 roku.
2. ORGANIZATORZY
– Gmina Borki
– Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
– Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
3. CELE I ZADANIA KONKURSU.
a) Popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formę spędzania wolnego czasu.
b) Kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kreatywność.
c) Kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy.
d) Zainteresowanie historią.
e) Wymiana doświadczeń modelarskich.
4. GRUPY WIEKOWE I UCZESTNICY
Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych
– młodzik do 13 lat
– junior 13-18 lat
– senior powyżej 18 lat
Konkurs przeznaczony jest dla modelarzy indywidualnych jak i dla klubów modelarskich. Modelarz ma prawo wystawić dowolną ilość modeli z tym że do konkursu wystawia maksymalnie 2 modele w danej klasie. Jeśli chce pokazać większą ilość modeli może to zrobić poza konkursem.
Opłaty startowe
Obowiązujące do 28.01. 2018 roku przy rejestracji online.
Senior – 10 zł. Od osoby
Junior – 5 zł od osoby
Młodzik – 1zł od osoby
Wszyscy chętni którzy nie zdążą zarejestrować się przez elektroniczny system zgłoszeń będą mogli dokonać rejestracji w dniu 10 lutego na miejscu u organizatorów. Opłaty startowe ulegną zmianie odpowiednio:
Senior – 20 zł. Od osoby
Junior – 10 zł od osoby
Młodzik – 2zł od osoby
Modele pokazane poza konkursem nie podlegają opłatom startowym – specjalna klasa PPK
5. KLASY MODELI
MODELE PLASTIKOWE
LOTNICTWO
– PS1 samoloty do 1924 roku M/J/S
– PS2 samoloty skala 1/32 bez podziału na wiek
– PS3 samoloty tłokowe skala 1/48 J/S
– PS4 samoloty odrzutowe skala 1/48 J/S
– PS5 samoloty tłokowe skala 1/72 J/S
– PS6 samoloty odrzutowe skala 1/72
ŚMIGŁOWCE
– PH1 śmigłowce w skali 1/48 i 1/32 J/S
– PH2 śmigłowce w skali 1/72 J/S
– PS144 samoloty i śmigłowce w skali 1/100 i mniejsze.
POJAZDY w tym Artyleria samobieżna
– Pk35 pojazdy kołowe w skali 1/35 J/S
– Pk48 pojazdy kołowe w skali 1/48 J/S
– Pk72 pojazdy kołowe w skali 1/72 J/S
– Pg35 pojazdy gąsienicowe w skali 1/35 J/S
– Pg48 pojazdy gąsienicowe w skali 1/48 J/S
– Pg72 pojazdy gąsienicowe w skali 1/72 J/S
ARTYLERIA bez własnego napędu
– A1 modele w skali 1/35 J/S
– A2 modele w skali 1/72 J/S
FIGÓRKI
– FM małe do 54mm J/S
– FD duże powyżej 54mm J/S
– FP popiersia J/S
– FF fantasy
OKRĘTY I STATKI
– O1 do skali 1/350
– O2 poniżej 1/400 i mniejsze
– O3 okręty podwodne
MODELE KARTONOWE
– KS1 modele samolotów jednosilnikowych J/S
– KS2 modele samolotów wielosilnikowych J/S
– KS3 modele samolotów odrzutowych J/S
– KH modele śmigłowców J/S
– KR modele rakiet M/J/S
– KA artyleria J/S
– KPG modele pojazdów gąsienicowych J/S
– KPK modele pojazdów kołowych J/S
– KO1 modele okrętów J/S
– KO2 modele statków J/S
– KO3 modele okrętów podwodnych J/S
– B budowle M/J/S
– F figurki M/J/S
– FF modele Fantazy M/J/S
PPK – pokazane poza konkursem
6. ZGŁOSZENIA MODELI
Modele należy zgłaszać drogą elektroniczną ( link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLn3MaoFkKKSZJApZlptOp9gS96Yy3y7xJImJHe8klWnDLqA/viewform) do dnia 28.01.2018 roku lub osobiście w dniu 10.02.2018 roku do godziny 14.00.
7. OCENA MODELI
a) Oceny modeli w poszczególnych klasach dokona komisja sędziowska powołana przez Sędziego Głównego
b) Sędzią Głównym będzie Pan Mariusz Gadzała
c) Ocena modeli będzie wg zasady „PODOBA SIĘ NIE PODOBA”. Sędzia główny może zażądać uzasadnienia oceny.
d) Klasa zostanie rozegrana pod warunkiem uczestniczenia co najmniej 3 modeli trzech różnych uczestników.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub podziału klas i kategorii wiekowych( młodsi do starszych)
f) Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
g) Wszystkie inne sprawy rozstrzyga organizator.
8. PROGRAM KONKURSU.
Sobota
9.00 do 14.00 przyjmowanie modeli, rejestracja ostatnich uczestników
12.00 wyjazd do Dęblina DO MUZEUM Sił Powietrznych
16.00-19.00 ocena modeli
Niedziela
Od 10.00 wystawa dostępna dla zwiedzających
14.00 – 15.00 rozdanie nagród i zakończenie konkursu
9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek od Wójta Gminy Borki.
– w grupie wiekowej do 13 lat każdy uczestnik otrzyma medal za uczestnictwo oraz dodatkowo upominek
– W grupie wiekowej junior oraz senior przewidziane są statuetki „Rafałków” za miejsca I – III oraz nagrody rzeczowe
10. NOCLEGI
Uczestnicy konkursu rezerwują sobie nocleg we własnym zakresie. Lista miejsc noclegowych zostanie udostępniona w najbliższym czasie, zarejestrowani uczestnicy zostaną o niej poinformowani drogą elektroniczną.

Regulamin konkursu PDF