Przypominamy o konieczności noszenia maseczek oraz o zachowaniu dystansu społecznego