„Przekaz ku przyszłości”- program stypendialny fundacji Pocztowy Dar.

„Przekaz ku przyszłości” to program stypendialny, którego celem jest wspieranie utalentowanych i ambitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendium umożliwia sfinansowanie kosztów zajęć dodatkowych, w tym kursów językowych oraz zakup rzeczy niezbędnych do rozwoju marzeń edukacyjnych (np. zakup oprogramowania, instrumentów, akcesoriów sportowych itp.).Beneficjentami programu są uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz mają dodatkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej.

Od 2011 roku, realizując II edycje programu stypendialnego, Fundacja wsparła finansowo edukację 128 stypendystów, kwotą 3500 zł.
W 2013 r. stypendia otrzymało kolejnych 80 osób, natomiast w 2014 – 81. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z darowizn przekazywanych przez Pocztę Polską oraz Bank Pocztowy SA.

Program realizowany jest raz w roku. Wnioski na stypendia można składać od czerwca do sierpnia każdego roku.

Poznaj naszych Stypendystów.

Sprawdź regulamin przyznawania stypendiów

Źródło: http://pocztowydar.org

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *