Przedsiębiorco!

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem dotyczącym weryfikacji numeru Pesel we wpisach w CEIDG, Urząd Gminy Borki informuje, iż po sprawdzeniu danych niesformalizowanych w systemie CEIDG, wszyscy przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność na terenie naszej Gminy mają uzupełniony wpis o numer Pesel.