PRZEDSIĘBIORCO ZADBAJ O ROZWÓJ FIRMY!

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO KURSU

„SPAWACZ MAG i TIG”– LUBARTÓW

Czas trwania kursu: 21.04.2015r. – 23.06.2015r. (180 godz.)

Uczestnikiem projektu może być:

  • właściciel MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA ( firm zatrudniających do 9 pracowników )
  • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe
  • pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

Zapewniamy kompleksową organizację kursu w tym: komplet materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, badania lekarskie, egzamin państwowy, zaświadczenia o ukończeniu kursu

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.04.2015r.

To Twoja
„SZANSA NA SUKCES”

Zgłoś się nie zwlekaj !!! Ograniczona liczba miejsc !!!

Służymy pomocą w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych.

                        Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne – objęte  regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego  z dnia 20 października 2011 (Dz.U. z 2011, nr 233, poz. 1383).

Wszelkie informacje i zapisy:

Parczew, ul. Plac Wolności 7, tel: 83 355-09-53, e-mail : parczew@lfr.lublin.pl

www.lfr.lublin.pl