Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie

Zadanie pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tchórzewie” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W rezultacie w całości przebudowano świetlicę wiejską w miejscowości Tchórzew. Przebudowa obiektu poprawi warunki użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Tworzenie infrastruktury kulturalnej stwarza lokalnemu społeczeństwu warunki do rozwoju, uatrakcyjni teren co pośrednio wpłynie na zatrzymaniu mieszkańców na naszym terenie. Utworzenie świetlicy wiejskiej będzie sprzyjało rozszerzeniu oferty kulturalno-edukacyjno-rozrywkowej dla lokalnej społeczności jak jej aktywizacji na różnych polach działania. Ma ona umożliwić mieszkańcom miejscowości Tchórzew i pobliskich miejscowości uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Świetlica po przeprowadzonej operacji jest miejscem gdzie odbywać się będą spotkania mieszkańców. Prowadzone będą w ramach różnych projektów warsztaty kulinarne, wokalne i rękodzielnicze. Ponadto świetlica będzie miejscem wydarzeń i spotkań o charakterze gminnym i ponadgminnym takich jak spotkania sołtysów oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy Borki. Gmina Borki zachęca do korzystania z wyremontowanego budynku i prosi jednocześnie o dbanie o obiekt, aby w jak najlepszym stanie służył jak najdłużej.
Całkowita wartość zadania to 151 990,02 zł.
Wartość dofinansowania wynosi 89 756,00 zł.
Wykonawcą zadania jest: KRYMAR Marta Mikucewicz, Janów Podlaski.