Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Borki – wymiana wodomierzy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 października do 30 listopada 2020 r. będzie prowadzona planowa wymiana wodomierzy na wodomierze umożliwiające odczyt zdalny. W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych.  Zadanie będzie realizowane przez przedstawiciela wykonawcy oraz pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach. Po dokonaniu wymiany spisany zostanie protokół zawierający odczyt wodomierza demontowanego, na podstawie którego, zostanie wystawiona faktura lub korekta faktury. Tekst pisma znajduje się tutaj