Projekt budowy nowoczesnej sieci światłowodowej.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i obejmie gospodarstwa domowe w naszej gminie. Szczegóły w piśmie.