Procedura postępowania dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami.

Procedura oraz wzór wniosku dla w/w osób w załączniku.

SKM_C454e22031012190