PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Zespół Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim
informuje, że został przedłużony termin składania wniosków do 16 września 2015r.
Młodzi rolnicy będą mogli dłużej składać wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania.

O premie może się starać osoba, która:
• ma nie więcej niż 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
• stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Kontakt z doradcą
p. Katarzyna Gajownik-Łazuga
kom: 785 225 706, 601 574 959