Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Interesują Państwa odpowiedzi na poniższe pytania?
✅ co należy zrobić, gdy zwierzę ulegnie wypadkowi;
✅ co należy zrobić, gdy wezwany lekarz stwierdzi, że zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności;
✅ kto może dokonać uboju z konieczności;
✅ jak powinien odbywać się ubój z konieczności;
✅ jakie dokumenty powinny zostać dostarczone do rzeźni  wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia;
✅ w jakich warunkach tusza i narządy wewnętrzne zwierzęcia powinny być przewożone do rzeźni;
✅ co stanie się w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że nie może zostać przeprowadzony ubój z konieczności;
✅ co należy robić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zechciałaby przyjąć tuszę i narządy wewnętrzne zwierzęcia z uboju z konieczności;
✅ czy w każdym przypadku, gdy dokonano poprawnego uboju z konieczności, zostanie zachowana wartość rzeźna zwierzęcia;
✅ czy w przypadku uboju z konieczności jest wymagane powiadomienie ARiMR,
 Odpowiedź znajduje się w tym pliku: Praktyczne_wskazówki_dla_rolników_ubój_z_konieczności_poza_rzeznia