Praca nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego – propozycje

Każdy z mieszkańców mający pomysł na nowe przedsięwzięcie powinien to zgłosić. Szczegóły w załączonym piśmie