Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 14 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borki.