Posiedzenie Komisji Oświaty

Borki, dnia 7 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

 Przewodniczący Komisji  informuje, że posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie się dnia 12 czerwca  (poniedziałek) 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. Opiniowanie projektów uchwał, które są w porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Borki
  2. Objazd placówek oświatowych w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego
  3. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Oświaty

Janusz Buhaj