POJEDŹ Z NAMI NA VIII FORUM KOBIET AKTYWNYCH!!!

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” w dniu 2 lipca organizuje wyjazd do Urszulina, gdzie odbędzie się VIII Forum Kobiet Aktywnych.

Forum Kobiet Aktywnych jest cyklicznym świętem kobiet aktywnych, miejscem spotkania i inspiracji. Forum promuje postawy kobiet kreatywnych, otwartych i energicznych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego. Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W tym roku poprzez warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty, potańcówkę, kino letnie, grę terenową, pokaz mody folkowej, aktywności na łonie natury budowana będzie świadomość potrzeby powrotu do korzeni i odświeżenia tradycji oraz dawnych obyczajów. więcej…