Podziękowania

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Borki dziękują mieszkańcom gminy za respektowanie zasad oraz stosowanie się do zalecanych środków ostrożności przy odbieraniu wypłat świadczeń w miesiącu marcu z kasy Urzędu Gminy.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zmiany formy pobierania świadczenia (na konto bankowe), co wymaga wypełnienia i dostarczenia do GOPS oświadczenia. Oświadczenie jest do pobrania tutaj

W tej i pozostałych sprawach zachęcamy do kontaktu z pracownikami GOPS drogą telefoniczną lub mailową.