Podsumowanie wyników ankiet: “Rodzaje usług medycznych na terenie gminy Borki”

W dniu 26 listopada w Urzędzie Gminy Borki nastąpiło podsumowanie wypełnionych ankiet pn: “Rodzaje usług Medycznych na terenie gminy Borki”

Ankietę w formie papierowej wypełniło 49 osób, natomiast w formie elektronicznej na stronie internetowej konsultacji społecznych  wzięło udział 19 osób. Szczegóły głosowania i wyniki końcowe znajdują się w  załączonym pliku.