Przyjmowanie Interesantów

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w indywidualnych sprawach oraz sprawach skarg i wniosków we wtorki
w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w miarę możliwości w pozostałe dni tygodnia (8.00-9.00 oraz 15.00-15.30).
W przypadku nieobecności Wójta interesantów
w indywidualnych sprawach oraz skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Wójta.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 r.

harmonogram_2015

Informacja dla mieszkańców Gminy Borki dotycząca terminu odbioru  odpadów komunalnych w 2015 r.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że w 2015 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zapoznanie się z nowym harmonogramem dostępnym na sołeckich tablicach ogłoszeń, u sołtysa, w Urzędzie Gminy Borki, oraz na stronie internetowej Gminy Borki tj. www.borkiradzynskie.pl.

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2015 zostaną dostarczone mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Radzyń Podlaski w dniu 22 stycznia 2015 r. podczas pierwszego odbioru.

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU

Godzina i data wydania: godz. 12:47 dnia 25.12.2014
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: subregion północny / województwo lubelskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 25.12.2014 do godz. 07:00 dnia 26.12.2014
Przebieg: Po występujących w ciągu dnia opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -5°C na północy do -1°C na południu, przy gruncie do -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: brak
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska
Dyżurny Operacyjny WCZK
insp. Marek Berbecki