INSTALACJE SOLARNE.

DO MIESZKAŃCÓW GMINY BORKI.

Informujemy, iż w dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą ANTINUS Sp. z o.o. w Skierniewicach na wykonanie instalacji solarnych. Obecnie trwają prace projektowe instalacji na budynkach i w związku z tym prosimy o udostępnianie obiektów przedstawicielom firmy.

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że Pan Andrzej Chojnacki Przewodniczący Rady Gminy Borki, będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy Borki w 2 i 4 piątek każdego miesiąca w godz. 15.30 do 16.30.