Otwarcie placu zabaw we Wrzosowie 30 lipca 2015 godz. 17.

Zbliża się koniec miesiąca, a wraz z nim termin zakończenia realizacji projektu budowy placu zabaw we Wrzosowie. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” oraz z Urzędu Gminy Borki. Kwestią pozyskania środków oraz realizacją projektu zajęła się grupa nieformalna działająca pod nazwą „ Bawmy się razem” w skład której weszły następujące osoby: Adam Król , Jadwiga Domańska, Łukasz Sposób i Zygmunt Niewęgłowski. Osobowości prawnej udzieliła grupie Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzosowie, a dodatkowego wsparcia rzeczowego udzielił-Wójt Gminy Borki i PUK w Radzyniu Podlaskim. Plac zabaw wykonała firma AVIS z Lublina. W realizację tego zadania włączyła się też część mieszkańców, która tzw. czynem społecznym wykonała ogrom pracy, za co chciałbym serdecznie wszystkim podziękować i zaprosić wraz z dziećmi na skromne otwarcie placu zabaw we Wrzosowie w czwartek 30 lipca 2015 r. o godzinie 17.

plakat-na-otwarcie-m