Otwarcie drogi w Nowinach z udziałem Wicewojewody Lubelskiego

W minionym tygodniu otworzyliśmy drogę w Nowinach z udziałem Wicewojewody Lubelskiego Robert Gmitruczuka, Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty, radnego z Rady Powiatu Radzyńskiego Michała Zająca, radnych z Rady Gminy Borki oraz Mieszkańców Nowin.
Drogę wyremontowaliśmy dzięki wsparciu finansowemu w 2018 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 102282L od km 0+340 do km 0+730 w miejscowości Nowiny, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 roku.

Kwota dofinansowania: 140 000 zł.
Koszt całkowity: 297 696,90 zł.