Opinie

Opinie dotyczące obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, procedury screeningu. oraz konieczności wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opinia środowiskowa