Opinia

Opinia w sprawie obowiązujących procedur administracyjno-budowlanych dotyczących budowy (montażu) urządzeń i instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Pismo starostwo