Ogłoszenie

Informujemy, że umowa z firmą Rapid – instalującą solary na terenie gminy Borki, została zerwana i wszelkie czynności związane z instalacjami solarów nie mogą być wykonywane po dniu 18 lutego 2015 r.

Prosimy o nie podpisywanie żadnych dokumentów przedstawicielom tej firmy po dniu 18 lutego 2015 r.