OGŁOSZENIE: posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Gminy Borki 05 lutego 2019 roku

Przewodnicząca Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy, Przestrzegania Prawa, Oświaty, Kultury i Wychowania zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 05 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej UG Borki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 05 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 16:15 w Sali Konferencyjnej UG Borki.