Ogłoszenie – Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Ogłoszenie