Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie ustego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej

Ogłoszenie...