Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Sołectwa Wola Chomejowa, Sitno, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec Stary, Tchórzew Wieś i Tchórzew Kolonia.