Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej

Sołectw Borki, Krasew, Nowiny, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Wola Osowińska i Wrzosów.