OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

Borki, 21 grudnia 2020 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po terenie naszej gminy narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg i samych mieszkańców, a w szczególności dzieci. W świetlne obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37). Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości opuszczenia posesji, a nieruchomość musi być oznaczona tabliczką z odpowiednim oznaczeniem. Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.