OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-19 oraz na podstawie wytycznych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.mateusiak@gminaborki.pl

Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie musi spełniać następujące warunki:

  • zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. (do godz. 14.00) w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Zeskanowane zgłoszenia należy wysłać na adres: ewa.mateusiak@gminaborki.pl do
10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00. (zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane, o czym komitet zostanie powiadomiony). W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer 785-482-079. Potwierdzenie doręczenia zgłoszenia zostanie niezwłocznie wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.