Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o posiedzeniu w dniu 23 luty 2022 roku