Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych, Wsi i Ochrony Zdrowia o posiedzeniu 20 sierpnia 2019 roku