Ogłoszenie: przeciwdziałanie niszczeniu dróg

Gmina Borki corocznie ponosi duże koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
Poniżej treść komunikatu Wójta Gminy Borki w tej sprawie.