OGŁOSZENIE: posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Gminy Borki 07 lutego 2019 roku

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ekologii, Spraw Socjalnych, Wsi i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 07 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 07 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 10:00 w gabinecie zastępcy wójta w Urzędzie Gminy Borki.