Ogłoszenie LGD “Zapiecek”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakresy naborów obejmują:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Termin naboru wniosków: 14.11.2016 r. – 28.11.2016 r.
Szczegóły na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory->Ogłoszenia.
Pozdrawiam serdecznie

LGD “Zapiecek”