Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia informatyka

Urząd Gminy Borki pilnie potrzebuje tymczasowego wsparcia informatycznego i poszukuje firm lub osób fizycznych, posiadających stosowne doświadczenie i umiejętności, mogących zapewnić obsługę informatyczną Urzędu: od zaraz na okres jednego miesiąca, w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Wójt Gminy
mgr inż. Radosław Sałata