Ogłoszenie dotyczące suszy na terenie Gminy Borki

Wydłużony termin składania wniosków do 11 września 2015 r.

Wójt Gminy Borki informuje, iż w związku z wystąpieniem w miesiącach lipcu i sierpniu klęski suszy, można składać wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą.
Wnioski można składać do 11 września 2015 roku w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Borki w godzinach pracy urzędu. Komisja pracę rozpocznie od 25 sierpnia 2015 roku.
Do wniosków należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 rok poświadczonego pieczątką przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kserokopię nakazu podatkowego.

Zarządzenie nr 211

Oświadczenie o uprawach

Oświadczenie – zwierzęta

Oświadczenie o stratach w sadach