Ogłoszenie dotyczące powołania Gminnej Rady Seniorów

Informuję, że zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 października 2013 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1515) Rada Gminy może powołać Gminną Radę Seniorów jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Zainteresowanych taką formą działalności i powołaniem Rady Seniorów prosimy o zgłoszenie tego do Biura Rady Gminy Borki do Pana Stępniaka tel. 818574225 w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.
Ponadto informujemy, że w dniu 22 października 2014 r. Uchwałą Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim została powołana Powiatowa Rada do Spraw Seniorów, licząca 20 osób, w skład której wchodzą przedstawiciele z każdej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Borki

Andrzej Chojnacki