Ogłoszenie Biura Rady Gminy

Biuro Rady Gminy informuje, że posiedzenie Komisji Rolnej odbędzie się w dniu 16 marca (środa) 2016 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. ocena stanu dróg po okresie zimy oraz ocena realizacji zadań w zakresie remontów dróg powiatowych i gminnych.