OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Borki ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż  równiarki typ MG 145 rok produkcji 1984 .

Równiarkę można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z P. Jerzy Domański – tel. 81 8574208 wew. 213.

Ofertę zakupu z ceną ( w zamkniętej kopercie) należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00 w kancelarii tut. urzędu lub przesyłką poleconą z zaznaczeniem „Oferta – równiarka”.

Wójt Gminy

mgr inż. Radosław Sałata